Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Przetargi

Strona: 1 234...»39

PN/14/05/19 - Dostawa sterylnego sprzętu jednorazowego użytku i płynów do hemofiltracji dla „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o. o.

Data utworzenia: 23-05-2019

... więcej »


PN/13/05/19 - Dzierżawa sprzętu endoskopowego

Data utworzenia: 21-05-2019

PN/13/05/19 - Dzierżawa sprzętu endoskopowego - Videokolonoskopu ( 1 szt.) ... więcej »


PN/11/04/19 - Dostawa środków dezynfekcyjnych

Data utworzenia: 17-05-2019

... więcej »


PN/09/04/19 - Przegląd, konserwacja i naprawa Aparatury Medycznej dla Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o.

Data utworzenia: 16-04-2019

PN/09/04/19 Przegląd, konserwacja i naprawa Aparatury Medycznej dla Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. ... więcej »


PN/05/03/19 Dostawa sprzętu medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o.

Data utworzenia: 05-04-2019

Dostawa sprzętu medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. zakup w projekcie „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o.” współfinansowanym w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 ... więcej »

Strona: 1 234...»39