Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Ogłoszenie o brakowaniu (niszczeniu) dokumentacji medycznej

Data utworzenia: 08-01-2019

Szpital Giżycki sp z o.o uprzejmie informuje, że brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami Naszego Szpitala w oddziałach szpitalnych w latach 1991-1997. oraz Historie Chorób - zgony na skutek uszkodzenia ciała z lat 1980-1987 .

Brakowaniem objęte będą również zdjęcia RTG i TK od 7.05.2007 r do 31.12.2008 roku.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 31.01.2019 r po uprzednim złożeniu wniosku w Sekretariacie w Budynku Administracyjnym.

Dokumentacja medyczna przewidziana do niszczenia może zostać wydana pacjentowi: na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci osobom przez niego upoważnionym.
Po w/w terminie powyższa dokumentacja medyczna zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).Podstawa prawna: art.29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2012 roku, poz. 159 ) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku, poz. 2069) w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania .

Bogusław Ćwiklicz Giżycko 8.01.2019 r.

« pokaż wszystkie