Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Zarząd Szpitala Giżyckiego pozyskał prawie 2,8 mln zł na rozwój placówki

Data utworzenia: 12-10-2018

Giżycko, 11 października 2018 r.

 

 

Zarząd Szpitala Giżyckiego pozyskał prawie 2,8 mln zł na rozwój placówki

 

W wyniku działań Zarządu Szpitala Giżyckiego placówka otrzymała dwa dofinansowania na łączną kwotę 2,787 mln zł.  Sprawią one że podniesie się poziom usług medycznych i administracyjnych służących pacjentowi.

26 września 2018 r.  w Urzędzie Marszałkowskim województwa warmińsko – mazurskiego została podpisana umowa dofinansowująca w 85% proces informatyzacji Szpitala. Dofinansowanie w wysokości 2, 5 mln zł obejmuje wszystkie funkcjonalności związane z leczeniem pacjenta. 

 Natomiast 8 października 2018 r.  została podpisana przez Sławomira Gadomskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia i zarządzających Szpitalem Agnieszką Białą i Anitą Karnacewicz umowa dofinansująca zakup przeznaczonego dla dzieci sprzętu diagnostycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dofinansowanie wynosi 287 tyś. zł. Za te środki Szpital Giżycki kupi kardiomonitor, defibrylator, respirator, sprzęt do USG, pompę infuzyjną, aparat do znieczulania, a także zestaw do trudnej intubacji i wentylacji. Spotkanie, podczas którego podpisano umowę, było również okazją do krótkiej roboczej rozmowy zarządu Szpitala z wiceministrem Sławomirem Gadomskim o pracach w Ministerstwie Zdrowia nad powołaniem Agencji Restrukturyzacji dla polskich szpitali.

„Obie inwestycje istotnie przyczynią się do poprawy funkcjonowania Szpitala, co jest elementem wykonywanego planu restrukturyzacyjnego, który po pomyślnie zakończonej procedurze sądowej jest obecnie realizowany” – powiedziała Agnieszka Biała, zarządca restrukturyzacyjny Szpitala Giżyckiego.

Wkład Szpitala Giżyckiego w celu realizacji tych umów wyniesie w sumie 439 tyś. zł. Są to środki własne Szpitala wypracowane w wyniku realizacji umów z NFZ.

« pokaż wszystkie