Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Zaburzenia snu noworodka

Data utworzenia: 08-11-2012

Fragmenty Publikacji „Zaburzenia snu” Dr Ewa Tanc Zakład Zdrowia Rodziny I.M.D.

 

Łagodne przysenne mioklonie noworodkowe.

·                    Występują one u zdrowego noworodka w czasie snu

·                    Polegają na asynchronicznych i asymetrycznych mioklonicznych zrywach kończyn występujących w seriach z częstotliwością 1Hz. W EEG - brak zmian napadowych.

·                    Trwają kilka minut, chociaż mogą przedłużać się nawet do kilku godzin.

·                    Spontaniczna remisja mioklonii następuje przed 4 miesiącem życia.

·                    Różnicowanie z drgawkami mioklonicznymi.

·                    Nie wymagają leczenia .

Jaktacje

·                    Powtarzające się, stereotypowe ruchy głowy, tułowia i kończyn (turlanie na boki, uderzenie głową o poduszkę), poprzedzające zaśnięcie i utrzymujące się jeszcze w fazie snu płytkiego.

·                    Epizody trwają krócej niż 15 minut i dają się przerwać.

·                    Spotykane u 75% dzieci w 9 miesiącu życia i ustępują z wiekiem ( 18

mies połowa, 4 lata – 10% dzieci, tych które prezentowały jaktacje w

pierwszym roku życia)

·                    Przy normalnym rozwoju dziecka zanikają w sposób samoistny, pojawiają się w pierwszym roku życia. i utrzymują się przez około półtora roku

·                    Oznaczają poważniejsze zaburzenie, gdy:

· wystąpiło po raz pierwszy w wieku powyżej półtora roku.

· nie mija w wieku 4 lat.

· dziecko nie rozwija się prawidłowo.

· łączą się z wydarzeniem obciążającym dziecko.

·                    Nasilone formy jaktacji mogą towarzyszyć problemom rozwojowym

oraz stresowi. Zgrzytanie zębami - bruksizm

·                    Występuje głównie w stadium snu II -NREM i REM

·                    Epizod trwa z reguły nie dłużej niż 10 sekund

·                    Częstość 15-90% populacji dziecięcej, 5% populacji dorosłych

·                    Powoduje uszkodzenie powierzchni zębów, bolesność mięśni żwaczy oraz stawu skroniowo- żuchwowego.

·                    Częściej występuje jako jeden z objawów w padaczce oraz

bezdechach obturacyjnych.

Lęki nocne

·                    Epizody płaczu i krzyku z towarzyszącymi gwałtownymi zachowaniami ruchowymi i z objawami wegetatywnymi (tachykardia, tachypnoe, zaczerwienienie twarzy, rozszerzenie źrenic).

·                    Związane z fazą snu NREM, występują w godzinę do czterech po  zaśnięciu.

·                    Trwają do kilkunastu minut. Z dzieckiem nie można nawiązać logicznego kontaktu, sprawia ono wrażenie przerażonego, rano nie pamięta wydarzenia. Wszystkie symptomy znikają po obudzeniu.

·                    Zaburzenie to występuje u około 3% populacji dziecięcej, najczęściej

pomiędzy 4 a 12 rokiem życia. Częstsze u chłopców.

·                    U dzieci z predyspozycją gorączka, infekcja, niepokój, stres, trauma,

nieregularność i niedobór snu, obturacja (trzeci migdałek) powodują nasilenie epizodów lęku nocnego

·                    Różnicowanie z koszmarem sennym, padaczką

·                    Lęk nocny i somnambulizm mają często widoczne zależności genetyczne i korelują z występowaniem w rodzinie ównież mgreny i Zesp Gilles de la Tourette

·                    Lęku nie da się wyleczyć- przeminie z upływem czasu

Lęk nocny i somnambulizm - postępowanie

·                    Poinformowanie rodziców o istocie zaburzenia (przyczyny biologiczne-niedojrzałość układu regulującego sen)

·                    Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie epizodu

·                    Właściwa higiena snu, unikanie dużej ilości picia przed snem

·                    Nie starać się wybudzać dziecko podczas epizodu i nie rozmawiać o

epizodzie następnego dnia

·                    Leczenie stanów nasilających epizody (infekcje, goraczka, obturacja

dróg oddechowych), dbałość o dobrostan psychiczny dziecka (stres

nasila zaburzenie)

·                    Dzieci z częstymi napadami o ustalonej porze mogą być wybudzane

na 30 min przed porą wystąpienia ataku (unika się zapadania w fazę

głębokiego snu w której występują ataki)

·                    Pewne znaczenie ma melatonina, podawana na godzinę przed snem

 Koszmary senne

·                    Najczęstsza parasomnia, okazjonalnie dotyczą 100% populacji.

w Największe nasilenie 2-6 rok życia.

·                    Związane ze stadium snu REM - występują głównie około 3 godzin

po zaśnięciu ze zwiększeniem częstości w drugiej połowie nocy.

·                    Istotą problemu jest lęk, który towarzyszy przerażającym marzeniom

sennym i prowadzi do wybudzenia ze snu. Dzieci zaczynają płakać nie

w czasie snu, lecz potem, są zupełnie rozbudzone, można z nim

nawiązać kontakt, szukają kontaktu fizycznego. Dziecko pamięta sen i

może go opowiedzieć.

·                    Częste występowanie koszmarów może świadczyć o istotnych

problemach emocjonalnych dziecka. Przyczyną są konflikty i

zdarzenia w ciągu dnia. Dzieci rozmyślają o uczuciach takich jak:

złość, strach, poczucie winy, nie potrafią ich jednak racjonalnie

rozładować. Gdy zbudzą się, czują się jeszcze zagrożone.

·                    Ze względu na podłoże psychologiczne (stres, trauma) istnieje ryzyko

rozwoju objawów PTSD i przedłużania się zaburzenia

 Koszmar - postępowanie

·                    Eliminacja czynników stresogennych

·                    Spokój i cisza w czasie zasypiania

·                    Dbanie o wystarczającą ilość snu (niedobór sprzyja nasileniu się koszmarów)

·                    Rodzice powinni uspokajać dziecko i zapewniać, że nic złego się nie wydarzyło („to tylko był zły sen”)

·                    Pomocne są: słabe światło, zabawka do której dziecko jest

przywiązane, zachęta do ponownego zaśnięcia

·                    Kognitywne techniki i relaksacja – omówienie problemu

następnego dnia, gdy dziecko jest już spokojne i wspierane przez rodziców

·                    Przy intensywnych koszmarach – konieczna jest pomoc psychiatry

 

Bezdechy przysenne

·                    Zatrzymanie przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe

trwające co najmniej 10 sekund, któremu towarzyszy spadek saturacji

krwi. Wyróżnia się bezdechy: obturacyjne, ośrodkowe, mieszane.

·                    W czasie snu u zdrowych niemowląt są zjawiskiem częstym, z przewagą bezdechów pochodzenia ośrodkowego. Dotyczą szczególnie wcześniaków. Ustępują u około 80% dzieci około 6 miesiąca życia.

·                    Bezdechy obturacyjne u niemowląt są rzadkie i występują bądź w czasie infekcji, bądź u dzieci z wadami górnych dróg oddechowych.

·                    W późniejszych latach - dominują bezdechy obturacyjne, (przerost

migdałków, polipy, nieprawidłowa budowa górnych dróg oddechowych, przewlekłe katary alergiczne, otyłość).

·                    Zwiększona częstość w Z Downa, Willego-Pradera, Fra-X,

mukopolisacharydoza, achondroplazja, anemia sierp, ch neuromięśniowe, MPD

·                    Czynniki środowiskowe – bierne palenie tytoniu, narażenie na substancje alergizujące, niektóre leki.

·                    Objawy towarzyszące: senność w ciągu dnia, głośne chrapanie w nocy, wciąganie klatki piersiowej przy oddychaniu, wzmożona aktywność ze zmianą zachowania, nagłe zmiany nastroju, poranne bóle głowy, nieprawidłowy rozwój fizyczny, u starszych dzieci

problemy szkolne, moczenie nocne.

·                    Potwierdzeniem rozpoznania jest nieprawidłowy zapis PSG.

Rejestruje się również przepływ powietrza przez drogi oddechowe,

ruchy oddechowe, gazometria.

·                    Konieczna konsultacja laryngologiczna w celu oceny budowy i

drożności dróg oddechowych. Pulmonolog -wykluczenie astmy i

innych chorób układu oddechowego.

·                    Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ( zagrożenie zespołem nagłej

śmierci niemowląt) i spokój rodziców - należy zastosować monitorowanie ciągłe oddechu, korygowanie pozycji w czasie snu,

·                    Leczenie objawowe - pomocny zabieg laryngologiczny ( np.

tonsilektomia), lub chirurgiczna korekta wady, leczenie stanów stanowiących czynnik ryzyka tj otyłość, infekcje, astma.

 

Zaburzenia snu wtórne do innych przyczyn

·                    Bezsenność wtórna wobec alergii pokarmowej - mechanizm nieznany. Ustępuje po włączeniu diety eliminacyjnej, również poprawa w zakresie zachowania.

·                    Zaburzenia snu związane z odpływem żołądkowo - przełykowym -błędnie

rozpoznawane i leczone jako padaczka. Nasilenie objawów po podaniu doodbytniczym diazepamu. Wyraźny związek czasowy epizodu z posiłkiem, dla potwierdzenia przydatne jest 24-godzinne monitorowanie pH przełyku

·                    Moczenie nocne – występuje u 30% 4-latków i 10% 6-

latków, 1% 18-latków

·                    Moczenie pierwotne w ok. 80% przypadków i 20% wtórne

·                    Duże znaczenie czynnika dziedzicznego w moczeniu pierwotnym, koreluje z ADHD

·                    Moczenie wtórne koreluje ze stresem, zab psychiatrycznymi oraz chorobami fizycznymi

·                    Oprócz chorób układu moczowego, zaburzeń metabolicznych i endokrynologicznych może również występować w padaczce i bezdechach przysennych