Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Sen w okresie noworodkowym

Data utworzenia: 08-11-2012

Fragmenty Publikacji „Zaburzenia snu” Dr Ewa Tanc Zakład Zdrowia Rodziny I.M.D.

 

Sen w okresie noworodkowym

·                    Noworodek śpi 16-20 godzin/dobę, co 2-3 godziny wybudza się, sen nieregularny, na rytm snu wpływa przede wszystkim uczucie głodu i rytm karmienia.

·                    Ułożenie na plecach lub boku zmniejsza ryzyko SIDS

·                    Bardzo ważna jest higiena snu oraz możliwość snu i wypoczynku rodziców. Brak snu zwiększa ryzyko depresji w okresie poporodowym u matki.

·                    Zaburzenia snu mają najczęściej przyczyny medyczne (refluks, nietolerancja pokarmowa, infekcja)

Sen niemowlęcia

·                    Sen około 12-15 godzin/dobę, tym ok. 3-5 godzin w ciągu dnia.

75% dzieci ok. 9 mies przesypia 5-6 godzin w ciągu nocy.

·                    Więź i relacje z opiekunem wpływają w dużym stopniu na wzorzec snu. Ok. 6 mies. lęk separacyjny i przeciwstawianie się „nocnej separacji”

·                    Wykształcają się „nocne asocjacje” (warunki, które muszą być spełnione aby dziecko zasnęło- kontakt cielesny, kołysanie, karmienie itp..) Jeśli są nadmiernie

rozbudowane - mogą stanowić problem w czasie krótkich nocnych wybudzeń )

·                    20-30% dzieci sygnalizuje nocne wybudzenia (pomocne są „obiekty przejściowe”).Część z nich rozwija bardzo rozbudowane rytuały związane z zasypianiem

·                    Zaburzenia snu w tym okresie zależą w równym stopniu od przyczyn medycznych i

psychologicznych. Łagodne problemy mogą być wariantem prawidłowego rozwoju – np. sprzeciw może być odkryciem i wyrażeniem przez dziecko własnej woli.

·                    Ważne jest aby wprowadzać ok. 3 mies regularne, przyjemne, rutynowe czynności w porze wieczornej (karmienie, kąpiel, masaż, kołysanie, bajka itp.)

·                    Nadal dyskutowanym problemem jest czy dziecko powinno spać w łóżku z rodzicami

Spanie we wspólnym łóżku

·                    Nie ma potwierdzonych dowodów na to czy spanie dziecka z rodzicami wpływa korzystnie na jego rozwój.

·                    Około połowa dzieci do 4 lat i blisko jedna trzecia dziewięciolatków regularnie śpi w łóżkach z rodzicami (badania szwedzkie).

·                    Silnie związane z kręgiem kulturowym

·                     Argumenty za:do 6 miesiąca życia -okres fizjologicznej adaptacji i symbiozy i wtedy wspólne spanie może być korzystne, większość dzieci bez problemów rezygnuje w pewnym wieku ze wspólnego spania, zmniejszenie częstości nagłej śmierci łóżeczkowej, częstsze karmienia, spokojniejszy sen.

·                    Argumenty przeciw: ryzyko przyciśnięcia dziecka w czasie głębokiego snu, kłopotliwe senne asocjacje, słabszy wypoczynek rodziców i ich zmęczenie

·                    Spanie dziecka w łóżku rodziców ma sens, jeśli nie jest to potrzeba tylko jednego z rodziców, nie przeszkadza im wspólne spanie, śpią wygodnie,

·                    W niektórych sytuacjach (choroba, silny lęk) większość dzieci jest branych czasowo łóżka rodziców, ale szybko może stać się to nawykiem i prowadzić do wymuszania przez dziecko na rodzicach określonego postępowania.

·                    Stwierdzone zależności w wieku niemowlęcym:

• Zmniejszenie częstość nagłej śmierci łóżeczkowej

• Częstsze karmienia, ale krótszy czas poszczególnych karmień

• Niemowlęta śpią spokojniej i mniej płaczą

 

 

·                    Przedłużone do wieku 1-2 lat wspólne spanie wyraźnie koreluje z:

• wydarzeniami stresowymi,

• ambiwalentnymi uczuciami matki do dziecka,

• nieobecnością ojca w rodzinie,

• samotnym wychowywaniem dziecka,

• zaburzonymi relacjami między partnerami,

• niechęcią do kontaktów seksualnych z małżonkiem,

• poczuciem osamotnienia jednego z rodziców,

• lękiem i zaburzeniami emocjonalnymi rodziców (zwłaszcza matki).

Sen małego dziecka

·                    Dziecko 1-3 roczne śpi 12-13 godzin/dobę i ok. 11 godzin 5-letnie. Drzemki dzienne początkowo 2, a w drugim rż zazwyczaj jedna. W wieku 5 lat większość dzieci śpi już

tylko w nocy.

·                    Szybki rozwój motoryczny, poznawczy, mowy, rozwój fantazji i samodzielności mogą prowadzić do wykształcania się nieprawidłowych nawyków zw ze snem, lęku przed zasypianiem, nasilenia lęku separacyjnego, koszmarów sennych. Dużym problemem u przedszkolaków może być wieczorne oglądanie tv i gry komputerowe

·                    Medyczne problemy w tym okresie to infekcje (ucho), bezdechy obturacyjne, alergia pokarmowa, moczenie nocne, niektóre parasomnie.

Kolka niemowlęca

·                    Występuje ona u około 20% niemowląt w pierwszym kwartale życia

·                    Polega na napadach gwałtownego krzyku. Dla wytłumaczenia napadów krzyku nie można znaleźć żadnej

przyczyny.

·                    Etiologia niejasna, ale po wykluczeniu alergii na białko mleka krowiego, można wyodrębnić grupę dzieci z niedojrzałością mechanizmów kontrolujących okresy

sen/czuwanie (melatoninozależnych).

·                    Nadmierna ilość gazów w jelitach - wtórna wobec połykania powietrza przy płaczu na skutek braku u noworodka prawidłowej koordynacji tych czynności.  Objawy ustępują zazwyczaj przed końcem trzeciego miesiąca życia.