Logo
sekretariat@zozgiz.pl

POIiŚ 2007-2013

Data utworzenia: 07-07-2010

"Dla rozwoju infrastruktury i środowiska"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku w dniu 24.03.2010r przystąpił do realizacji projektu: "Rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Giżycku w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie powiatu giżyckiego i węgorzewskiego - etap I: SOR".

Inwestycja współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa: XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.

Działanie: 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

Całkowita wartość Projektu wyniosła: 13 810 429,35 zł

Kwota dofinansowania wyniosła: 11 191 397,23 zł 

Celem projektu jest utrzymanie dobrego poziomu zdrowia ludności zamieszkującej w powiecie giżyckim i węgorzewskim poprzez szybkie działanie ratownictwa medycznego. Szybka i efektywna pomoc medyczna udzielana ofiarom wypadków oraz pacjentom w stanie zagrożenia zdrowia i życia (szczególnie w wyniku chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i układu oddechowego) pozwoli na zmniejszenie poziomu powikłań powstających w trakcie późniejszego procesu leczenia, uniknięcie niepełnosprawności i umożliwi poszkodowanym szybszy powrót do zdrowia.

Opis projektu

W ramach projektu został wybudowany Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz zakupiony nowy sprzęt medyczny.

Nowy budynek usytuowany jest w bezpośredniej bliskości istniejących obiektów szpitala i z nimi połączony. Składa on się z parterowego budynku głównego, podjazdu dla karetek oraz parterowego łącznika. Cały budynek dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu zwiększy dostępność pacjentów do doraźnej pomocy medycznej na terenie powiatu giżyckiego i węgorzewskiego oraz innych sąsiadujących.

Zakupiony sprzęt medyczny posiada wysokiej jakości parametry techniczne dzięki czemu możliwe jest sprawne udzielenie pomocy medycznej osobom w stanie zagrożenia życia.

Zakupiony został następujący sprzęt:

Lp. NAZWA SPRZĘTU ILOŚĆ
1 lampa cieniowa sufitowa - 2 satelity 1
2 lampa zabiegowa 4
3 kolumna sufitowa do intensywnej terapii 2
4 kolumna anestezjologiczna 1
5 kolumna chirurgiczna 1
6 łóżko szpitalne dla dorosłych z materacem 4
7 łóżko dla ciężko chorych 2
8 wózek transportowy chorych z barierkami 3
9 wózek zabiegowy do narzędzi 5
10 wózek - wanna do mycia pacjentów 1
11 wózek inwalidzki dla dorosłych 3
12 kozetka do badań 2
13 fotel do badań i zabiegów ginekologiczno - urologicznych 1
14 stół zabiegowo - opatrunkowy 2
15 stół operacyjny uniwersalny jezdny 1
16 reflektor lekarski statywowy 1
17 aparat RTG jezdny 1
18 aparat USG jezdny 1
19 aparat do znieczulania ogólnego z monitorowaniem 1
20 respirator dla dorosłych 4
21 centrala nadzoru anestezjologicznego na 4 łóżka 1
22 kardiomonitor 3
23 aparat do elektrochirurgii - diatermia 1
24 pompa infuzyjna 4
25 defibrylator 3
26 aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych 2
27 ssak elektryczny 2
28 aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjentów 1
Razem 58


Inwestycję zakończono w grudniu 2011r.

Prezentacja – budowa nowego SOR

Główny serwis programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl.