Logo
sekretariat@zozgiz.pl

ZPORR 2004-2006

Data utworzenia: 07-07-2010


„Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Giżycku”

Inwestycja współfinansowana przez:

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

Działanie 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie 1.3.2 - Reginalna infrastruktura ochrony zdrowia

Całkowita wartość Projektu wynosi 340 130,49 PLN

Kwota dofinansowania wynosi 255 097,87 PLN

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu jakości usług medycznych, a tym samym bezpieczeństwa pacjentów i ich dostępności do specjalistycznych badań i zabiegów.

Przedmiotem projektu jest zakup aparatury i sprzętu medycznego zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie Bloku Operacyjnego, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, Pracowni Endoskopowej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W ramach projektu SP ZOZ w Giżycku został doposażony w aparaturę i sprzęt medyczny tj.:

  • Przewoźny aparat RTG z ramieniem C
  • Wideogastroskop
  • Wideokolonoskop
  • Optykę artroskopową
  • Wózek przewoźny „Mobilo plus”
  • Szczypce biopsyjne (4 szt.)