Logo
sekretariat@zozgiz.pl

RPO 2007-2013

Data utworzenia: 07-07-2010

 

„Warmia i Mazury rejonem zjednoczonej Europy”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku przystąpił do realizacji projektu: „Doposażenie Pracowni Endoskopowej, Pracowni Bronchoskopii oraz Bloku operacyjnego SP ZOZ w Giżycku w nowoczesny sprzęt celem poprawy jakości opieki zdrowotnej w powiatach giżyckim i węgorzewskim”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Osi Priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna”

Działanie 3.2 - „Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej”

Całkowita wartość Projektu wynosi 892 682,15 PLN

Kwota dofinansowania wynosi 699 313,09 PLN

Wydatki kwalifikowalne 874 141,36 PLN

Opis projektu

W ramach projektu SP ZOZ w Giżycku zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt medyczny tj.:

 • Videobronchoskop
 • Bronchofiberoskop
 • Videoprocesor
 • Videokolonoskop
 • Videogastroskop
 • Videoduodenoskop
 • Klipsownica wielorazowa
 • Zestaw Fusion
 • Overtube
 • Tor wizyjny do laparoskopii
 • Nóż harmoniczny
 • Aparat do elektrokoagulacji i elekrocięcia z opcją mikro
 • Tor wizyjny do artroskopii
 • Stół operacyjny 2 szt.
 • Lampa operacyjna
 • Analizator gazów anestetycznych - 2 szt.

Krótki opis sprzętu:

Planowany do zakupu sprzęt diagnostyczny to tzw. Endoskopy giętkie. Należą one do najnowocześniejszych na rynku medycznym. Zamiast światłowodów (jak w przypadku endoskopów tradycyjnych) używa się w nich mikrokamery zamontowanej na końcu aparatu, przesyłającej obraz po kablu do monitora. Obraz ten jest następnie cyfrowo obrabiany (regulacja ostrości, jasności, wysycenia barw, powiększenia obrazu). Możliwe jest również archiwizowanie wyników badań, ich porównywanie oraz przesyłanie do konsultacji do specjalistów w innych ośrodkach.

W ramach projektu Szpital zakupi video procesor, do którego można podłączyć kompatybilne endoskopy, również starszego typu. Przetwarza on obraz z endoskopu i umożliwia jego wyświetlenie na monitorze oraz zaawansowaną obróbkę. Ponadto po podłączeniu z komputerem lub nagrywarką możliwe będzie zarejestrowanie przebiegu całego badania. Procesor posiada również innowacyjną funkcję usuwania niektórych kolorów, co umożliwia dokładniejsze uwidocznienie małych zmian niewidocznych w normalnym świetle. Daje to wiele większe możliwości diagnostyczne co pozwala na lepsze wykorzystanie posiadanego sprzętu.

Szpital zamierza zakupić również najnowocześniejszy sprzęt medyczny na potrzeby Bloku Operacyjnego. Szczególnie nóż harmoniczny i aparat do elektrokoagulacji i elektrocięcia, które wprowadzą duże unowocześnienie technologiczne.

Nóż harmoniczny jest to pierwsze ultradźwiękowe narzędzie chirurgiczne przeznaczone do cięcia i koagulacji. Umożliwia łagodne dla tkanek, atraumatyczne rozcinanie chirurgiczne i hemostazę za pomocą bezpośredniego oddziaływania ultradźwiękami. Nóż jest stosowany w zabiegach otwartych i endoskopowych ze względu na jego liczne zalety, m.in.: minimalne uszkodzenia termiczne tkanek, większą precyzję przy stosowaniu w pobliżu ważnych dla życia organów, mniejsze zwęglanie i wysuszanie tkanek, zmniejszenie do minimum zużycia materiałów szewnych, bezpieczeństwo dla operowanego pacjenta- niska temperatura elementów roboczych pozwala uniknąć przypadkowych obrażeń termicznych okolicznych narządów, a wykorzystanie fali mechanicznej (a nie łuku elektrycznego) umożliwia bezpieczne operowanie pacjentów z rozrusznikami serca.

Tor wizyjny pozwala uwidocznić cały zabieg na ekranie telewizyjnym z możliwością dokumentacji. Planowane do zakupu tory będą nowoczesne, a posiadane parametry techniczne pozwolą na poprawienie jakości otrzymanego obrazu.

Aparat do elektrokoagulacji i elektrocięcia nie powoduje oparzenia tkanek podczas zabiegu, minimalizuje krwawienie, pozwala na skrócenie czasu trwania operacji. Dzięki jego użyciu możliwe będzie zmniejszenie liczby przetoczeń pooperacyjnych, lepsze gojenie się tkanek oraz zmniejszenie liczby powikłań (np. krwiaków pooperacyjnych w ranie).

Pozostały sprzęt, który Szpital planuje zakupić (stół operacyjny, lampa operacyjna, analizator gazów anestetycznych) należy do podstawowego wyposażenia bloku.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu 30.12.2009r.