Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Wierzyciele

Data utworzenia: 14-08-2017

Giżycko, 14 sierpnia 2017Rada Wierzycieli dała zielone światło dla dalszej restrukturyzacji

Szpitala GiżyckiegoPodczas swojego pierwszego spotkania, które odbyło się 8 sierpnia 2017, Rada Wierzycieli Szpitala Giżyckiego zapoznała się z dotychczasowymi osiągnięciami restrukturyzacji przeprowadzanej od 1 marca 2017 przez zarządcę Agnieszkę Białą i z przedstawionym przez nią planem restrukturyzacji. Rada zgodziła się na realizowanie tego planu przez kolejne trzy miesiące.

W skład Rady wchodzą najwięksi wierzyciele Szpitala: firmy PGF Urtica, Abbvie, Impel, Hospital i Powiat Giżycki, który jednocześnie jest właścicielem spółki w restrukturyzacji.

Rada Wierzycieli pełni kluczową funkcję w procesie restrukturyzacji, a jej rola wynika z ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1 stycznia 2016. Radę Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym można porównać do rady nadzorczej, czyli organu kontrolnego, który sprawuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa, mającego również pośredni wpływ na jego strategię.

Za restrukturyzację Szpitala Giżyckiego odpowiedzialna jest Agnieszka Biała, którą Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wyznaczył na zarządcę spółki „Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

W wyniku ogromnej determinacji wszystkich pracowników i zarządcy, Szpital Giżycki został włączony do państwowej sieci szpitali z tzw. II stopniem referencyjności. Po raz pierwszy od trzech lat zostały też przeprowadzone konkursy dla lekarzy, dla pielęgniarek i na kluczowe funkcje w szpitalu.

Celem restrukturyzacji jest przeprowadzenie takich zmian w szpitalu, by mógł on długoterminowo pełnić swoje funkcje i by mógł on spłacić należności wierzycielom.


Propozycje układowe dla wierzycieli Szpitala Giżyckiego.

Propozycje_ukladowe_Szpital_Gizycki.pdf


Spis wierzytelności.

Spis_wierzytelnosci.xls


Nowy termin Zgromadzenia Wierzycieli

Agnieszka Biała, zarządca restrukturyzacyjny, zawiadamia o nowym terminie Zgromadzenia Wierzycieli. Odbędzie się ono w czwartek 24 maja 2018 r., o godz. 11:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Olszynie, V Wydział Gospodarczy, ul Artyleryjska 3c, sala nr 118.