Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Szpital Giżycki - podstawowe informacje

Data utworzenia: 01-08-2017

Szpital w Giżycku – podstawowe informacje

Szpital powstał w 1910 r.Wzniesiony wtedy budynek przy ul. Warszawskiej 41 nadal jest użytkowany przez szpital.

Właścicielem Szpitala jest Starostwo Powiatowe w Giżycku.

Liczba łóżek – 247

Oddziały

Oddział

Liczba łóżek

Lekarze

Oddział Chirurgii Ogólnej

33

5 + dyżurujący lekarze

Oddział Chorób Zakaźnych

27

4 + dyżurujący lekarze

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

30

6 + dyżurujący lekarze

Oddział Neurologiczny

26

5 + dyżurujący lekarze

Oddział Pediatryczny

19

3 + dyżurujący lekarze

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

25

8 + dyżurujący lekarze

Oddział Wewnętrzny

39

8

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

3

7 + dyżurujący lekarze

Pododdział Noworodkowy

12

2 + dyżurujący lekarze

Szpitalny Oddział Ratunkowy

6

2 + dyżurujący lekarze

Oddział Urologiczny

27

5

Razem oddziały i szpitalny oddział ratunkowy

247

55 + dyżurujący lekarze

Przy szpitalu działa 12 przyszpitalnychporadni specjalistycznych i 9pracowni (RTG, TK, USG, Endoskopii, Diagnostyki Kardiologicznej, EKG, Bronchoskopii, EEG, Immunologii z Bankiem Krwi).

Zatrudnienie

Obecnie w Szpitalu pracują 474 osoby (stan na 31.05.2017), które mają różne formy zatrudnienia: kontrakty, umowy o pracę, inne umowy,w tym:

Lekarze

55+ 47 dyżurujących

Pielęgniarki

247

Pracownicy administracyjni i socjalni

29