Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Spis wierzytelności

Data utworzenia: 10-04-2017

Spis wierzytelności obejmujący wartość zobowiązań wraz z odsetkami Szpitala
Giżyckiego sp. z o.o. względem dostawców towarów i usług na dzień 28/02/2017.
Spis_wierzycieli_28.02.2017.pdf
Dane osoby do kontaktu: Emilia Pluta, tel. 874296622, ksiegowosc@zozgiz.pl