Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Sprostowanie dot. ogłoszenia o konkursie ofert z dn. 6.06.2017r.

Data utworzenia: 07-06-2017

SPROSTOWANIE

do ogłoszenia na temat konkursu ofert z dn. 06.06.2017r. dotyczącego udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

W przypadku oferentów, którzy obecnie posiadają umowy zawarte na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii obowiązujące do innego terminu niż 31 lipca 2017r., oferta powinna być złożona na niniejszym  formularzu, w którym należy wskazać datę rozpoczęcia świadczenia usług przypadającą bezpośrednio po dacie zakończenia obecnie obowiązującej umowy.


Giżycko, 07.06.2017r                                                             Zarządca Restrukturyzacyjny - Agnieszka Biała